ถัดจาก

ภาษาอังกฤษ


adv next to
ความหมายเหมือนกับ: ถัดไป , ต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง: beside
ตัวอย่างประโยค: คนที่นั่งถัดจากสมชายก็คือคุณพ่อของเขาเอง