ถัด

ภาษาอังกฤษ


adj next
ความหมายเหมือนกับ: รองลงไป , ต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง: latter
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลที่ได้เพิ่มไปนี้สามารถใช้เพื่อช่วยเลือกหาคำตอบถัดไปได้อย่างชาญฉลาด
v move forward
คำอธิบาย: ขยับไปด้วยกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: move in a sitting position
ตัวอย่างประโยค: ขอทานขาด้วนถัดแกรกๆ