ถังแตก

ภาษาอังกฤษ


v be broke
คำอธิบาย: ไม่มีเงิน
ความหมายเหมือนกับ: จนกรอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be penniless , be extremely poor
ตัวอย่างประโยค: เขาถังแตกเวลาใกล้ๆ สิ้นเดือนเป็นประจำ