ถังน้ำขนาดใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n tank
ความหมายเหมือนกับ: ที่บรรจุน้ำ , ที่ใส่น้ำ , ที่เก็บน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: water tank , tub , basin , cistern , receptacle , vat