ถัก

ภาษาอังกฤษ


v knit
คำอธิบาย: เอาเส้นเชือกหรือหวาย เป็นต้น ไขว้สอดประสานกันให้เป็นลวดลายต่างๆ บ้าง ให้เป็นเส้นและเป็นผืนบ้าง ให้ติดต่อกันบ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: twine , weave , crochet , braid , plait
ตัวอย่างประโยค: เล็กวิมาลามีนิ้วเรียวผอมและนิ้วนี้ทำการฝีมือเก่งฉกาจ ไม่ว่าจะถักโครเชท์หรือถักริมผ้าเช็ด