ถะ

ภาษาอังกฤษ


n Chinese pagoda
คำอธิบาย: พระเจดีย์แบบจีน