ถอยร่น

ภาษาอังกฤษ


v retreat
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw , move back , retract
ตัวอย่างประโยค: ไทยเราสู้ในด้านกำลังคนไม่ได้จึงต้องถอยร่นลงมา