ถอยทัพ

ภาษาอังกฤษ


v retreat
ความหมายเหมือนกับ: ถอนทัพกลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw troops , order a retreat , withdraw forces or an army
คำตรงข้าม: ยกทัพ
ตัวอย่างประโยค: แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ