ถอยกรูด

ภาษาอังกฤษ


v move back
คำอธิบาย: ถอยอย่างไม่มีระเบียบ, ถอยอย่างตั้งตัวไม่ติด
คำที่เกี่ยวข้อง: retreat in disarray , recede
ตัวอย่างประโยค: ได้ว่าเพียงเห็นเขา หล่อนก็ถอยกรูดเบียดตัวเองเข้ากับซอกตึกเพื่อไม่ให้เขาเห็น