ถอบกลับ

ภาษาอังกฤษ


v withdraw
ความหมายเหมือนกับ: ถอย , ถอยหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: retreat