ถอนใจใหญ่

ภาษาอังกฤษ


v have a deep sigh
คำอธิบาย: หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึกกลุ้มใจ หรือโล่งใจ
ความหมายเหมือนกับ: ถอนหายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: take a deep breath , sigh deeply , give a big sigh
ตัวอย่างประโยค: เขาถอนใจใหญ่แล้วหยุดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเล่าต่อไป