ถอนใจ

ภาษาอังกฤษ


v sigh
คำอธิบาย: ระบายลมหายใจออกมาโดยแรง เนื่องจากกังวล หรือเบื่อหน่าย
ความหมายเหมือนกับ: ถอนหายใจ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต่างถอนใจ และส่ายหน้าด้วยความเอือมระอาต่อระบบ และวิธีการทำงานของหน่วยราชการ