ถอนเงิน

ภาษาอังกฤษ


v withdraw money
คำอธิบาย: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: draw deposits , draw money , make a withdrawal , cash a check
คำตรงข้าม: ฝากเงิน
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายอักษะจะถอนเงินดังกล่าวไปซื้อยุทธปัจจัยจากบรรดาประเทศเป็นกลาง