ถอนอำนาจ

ภาษาอังกฤษ


v take away one´s authority
คำอธิบาย: ไม่ให้มีอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: ถอดถอนอำนาจ , ริบอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: revoke authority
คำตรงข้าม: มอบอำนาจ , ให้อำนาจ
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมเสนอให้ถอนอำนาจของนายทหารท่านหนึ่งลง