ถอนหายใจ

ภาษาอังกฤษ


v sigh
คำอธิบาย: หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึกกลุ้มใจ หรือโล่งใจ
หน่วยนับ: สูดหายใจ
ความหมายเหมือนกับ: ถอนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: sigh deeply
ตัวอย่างประโยค: แม่ถอนหายใจแล้วหันหน้าไปมองลูกสาว