ถอนหมั้น

ภาษาอังกฤษ


v break off one´s engagement
คำอธิบาย: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw one´s engagement , disengage
ตัวอย่างประโยค: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว