ถอนรากถอนโคน

ภาษาอังกฤษ


v extirpate
คำอธิบาย: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนต้นก่นราก , ถอนราก
คำที่เกี่ยวข้อง: abolish , annihilate , destroy , uproot
ตัวอย่างประโยค: ความสับสนอลหม่านส่งผลให้ครอบครัวมากหลาย ถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคม