ถอนฟ้อง

ภาษาอังกฤษ


v withdraw one´s case
คำอธิบาย: รับคำฟ้องกลับคืน ไม่เอาความหรือดำเนินคดีต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw a legal charge
ตัวอย่างประโยค: ประชาถอนฟ้องพิสิฐ เพราะอ้างว่าไม่ต้องการสร้างศัตรู
v withdraw one´s case
คำอธิบาย: ยกเลิกการฟ้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw an accusation
ตัวอย่างประโยค: ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากการถูกลงโทษ เนื่องจากเอกชนบางรายถอนฟ้อง