ถอนฟัน

ภาษาอังกฤษ


v pull a tooth
คำอธิบาย: ดึงฟันให้หลุดออกไป
คำที่เกี่ยวข้อง: extract , take out , remove
คำตรงข้าม: ใส่ฟัน