ถอนพิษ

ภาษาอังกฤษ


v detoxify
คำอธิบาย: ทำให้พิษหมด
ความหมายเหมือนกับ: ทำลายพิษ
คำที่เกี่ยวข้อง: counteract of a poison
ตัวอย่างประโยค: อย่างนี้คุณต้องใช้น้ำร้อนประคบเพื่อถอนพิษและลดการอักเสบ