ถอนทุน

ภาษาอังกฤษ


v gain
คำอธิบาย: ได้ทุนคืน, ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเอาทุนคืน
ความหมายเหมือนกับ: คืนทุน
คำตรงข้าม: ลงทุน
ตัวอย่างประโยค: เขาหวังว่าจะสามารถถอนทุนจากการลงทุนครั้งนี้ให้ได้ถึง 30%