ถอนทัพกลับ

ภาษาอังกฤษ


v retreat
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw troops , order a retreat , withdraw forces or an army
คำตรงข้าม: ยกทัพ