ถอนทหาร

ภาษาอังกฤษ


v withdraw
คำอธิบาย: ถอนกำลังทหาร
ความหมายเหมือนกับ: ถอนกำลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: take out , remove , extract
คำตรงข้าม: ตรึงกำลัง
ตัวอย่างประโยค: โซเวียตรับปากจะถอนทหารหน่วยนั้นออกไป