ถอนต้นก่นราก

ภาษาอังกฤษ


v eradicate
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนรากถอนโคน
คำที่เกี่ยวข้อง: abolish , destroy , eliminate , erase , extirpate , remove , root out , uproot
v extirpate
ความหมายเหมือนกับ: ขุดรากถอนโคน , ถอนราก
คำที่เกี่ยวข้อง: abolish , annihilate , destroy , uproot