ถอนตัว

ภาษาอังกฤษ


v withdraw from
คำอธิบาย: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
คำที่เกี่ยวข้อง: quit , secede from , leave , pull out , resign
ตัวอย่างประโยค: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง
v withdraw
คำอธิบาย: ขอยุติไม่ร่วมต่อ, ไม่ขอร่วมต่อไป
คำตรงข้าม: เข้าร่วม
ตัวอย่างประโยค: สมปองถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้