ถอนคำสั่ง

ภาษาอังกฤษ


v countermand an order
คำอธิบาย: ยกเลิกคำสั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: cancel an order , reverse an order
ตัวอย่างประโยค: ศาลฎีกาพิพากษาถอนคำสั่งเนรเทศคดี “โวล์ฟกัง”