ถอนคำพูด

ภาษาอังกฤษ


v retract one´s words
คำอธิบาย: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: retract one´s statement
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top