ถอนขน

ภาษาอังกฤษ


v pluck
คำอธิบาย: ดึงขนให้หลุดออกมา
ตัวอย่างประโยค: ก่อนจะถอนขนไก่ต้องนำไก่ไปลวกน้ำก่อน จึงจะถอนง่ายขึ้น