ถอนกำลัง

ภาษาอังกฤษ


v withdraw
คำที่เกี่ยวข้อง: pull sth/sb out
ตัวอย่างประโยค: ทหารพม่าจะถอนกำลังออกจากพื้นที่รัฐฉานหมดชุดสุดท้ายภายในวันรุ่งขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top