ถอนกำลัง

ภาษาอังกฤษ


v withdraw
คำที่เกี่ยวข้อง: pull sth/sb out
ตัวอย่างประโยค: ทหารพม่าจะถอนกำลังออกจากพื้นที่รัฐฉานหมดชุดสุดท้ายภายในวันรุ่งขึ้น