ถอน

ภาษาอังกฤษ


v withdraw
คำอธิบาย: เอาตัวออกจากพันธะ
คำที่เกี่ยวข้อง: quit , secede from
ตัวอย่างประโยค: พล.อ.ชวลิตยงใจยุทธถอนตัวจากคณะรัฐบาล
v draw
คำอธิบาย: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
ความหมายเหมือนกับ: เอาคืน , ขอคืน , เรียกคืน
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าถอนเงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนค้าขาย
v pull out
คำอธิบาย: ดึงขึ้นจากใต้พื้นหรือใต้ผิว
ความหมายเหมือนกับ: ดึง , ทึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: pull up , draw , take sth out , extract , root out
ตัวอย่างประโยค: เมื่อหมอออกมาเรียกพี่สาวเธอเข้าไปถอนฟัน เธอได้ยินเสียงร้องครวญครางซึ่งทำให้เธอกลัวมาก
v break off an engagement
ความหมายเหมือนกับ: บอกเลิก , ยกเลิก
คำที่เกี่ยวข้อง: cancel , repeal , revoke , rescind
ตัวอย่างประโยค: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว
v drink
คำอธิบาย: ดื่มเหล้าโดยถือว่าแก้เมา
คำที่เกี่ยวข้อง: sip , guzzle , gulp
ตัวอย่างประโยค: รุ่งเช้าผมต้องตื่นขึ้นมาถอน เพื่อให้สร่างเมา