ถอดใจ

ภาษาอังกฤษ


v be discouraged
คำอธิบาย: เลิกสู้กลางคัน
ความหมายเหมือนกับ: ยอมแพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: dishearten
ตัวอย่างประโยค: นักมวยถอดใจตั้งแต่เห็นคู่ต่อสู้