ถอดแบบ

ภาษาอังกฤษ


v reproduce
คำอธิบาย: เหมือนต้นแบบ
ความหมายเหมือนกับ: เหมือน , ถ่ายแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: duplicate
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาเขาถอดแบบมาจากพ่อ