ถอดออกจากตำแหน่ง

ภาษาอังกฤษ


v discharge
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดออก , ขับไล่ , ให้ออก , ไล่ , เลิกจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: dismiss , fire , remove , detach