ถอดหัวโขน

ภาษาอังกฤษ


v remove one´s mask
คำอธิบาย: พ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือยศถาบรรดาศักดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: unveil one´s face
ตัวอย่างประโยค: นายโนโบรุทาเกชิตะต้องถอดหัวโขนนายกฯ ทิ้งในกลางปีนั้น