ถอดสี

ภาษาอังกฤษ


v look pale
คำอธิบาย: แสดงอาการหวาดหวั่นครั่นคร้ามให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: ซีด , หน้าซีด
คำที่เกี่ยวข้อง: blanch , turn white or ashen
ตัวอย่างประโยค: หน้าของเธอถอดสีด้วยความกลัว