ถอดรูป

ภาษาอังกฤษ


v strip the mask off
คำอธิบาย: เอารูปที่ปกคลุมออกให้เห็นรูปเดิม
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมต่างรอคอยเวลาที่เจ้าเงาะจะถอดรูป