ถอดทิ้ง

ภาษาอังกฤษ


v take off and throw away
คำที่เกี่ยวข้อง: stop using
คำตรงข้าม: ใส่