ถอดถอนอำนาจ

ภาษาอังกฤษ


v take away one´s authority
ความหมายเหมือนกับ: ริบอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: revoke authority
คำตรงข้าม: มอบอำนาจ , ให้อำนาจ