ถอดถอน

ภาษาอังกฤษ


v relieve
คำอธิบาย: ถอดออกจากตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: demote
คำตรงข้าม: แต่งตั้ง
ตัวอย่างประโยค: อธิบดีกรมตำรวจถอดถอนตำแหน่งนายตำรวจใหญ่ทางภาคใต้ 5 นาย