ถอดความ

ภาษาอังกฤษ


v paraphrase
คำอธิบาย: แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แปลความ , แปล
คำที่เกี่ยวข้อง: translate , transform
ตัวอย่างประโยค: บทสนทนาต่อไปนี้ได้ถอดความเป็นภาษาไทยกลาง แต่หากใครจะอ่านแล้วคิดถึงสำเนียงของคนเมืองไปด้วยก็ได้