ถอด

ภาษาอังกฤษ


v take off
คำอธิบาย: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
ความหมายเหมือนกับ: เอาออก
คำที่เกี่ยวข้อง: remove , unscrew
ตัวอย่างประโยค: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต
v copy
ความหมายเหมือนกับ: ถ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: imitate
ตัวอย่างประโยค: ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้
v peel
ความหมายเหมือนกับ: หลุดออก
คำที่เกี่ยวข้อง: skin
ตัวอย่างประโยค: แผลแบบนี้ต้องรอให้ถอดเล็บแล้วปล่อยให้เล็บยาวขึ้นมาใหม่