ถอง

ภาษาอังกฤษ


v drink
ความหมายเหมือนกับ: ดื่ม
ตัวอย่างประโยค: ผมพาสังขารที่อิดโรยมาทำงาน เพราะถองเบียร์เข้าไปหลายขวดเมื่อคืนนี้
v nudge
คำอธิบาย: กระทุ้งด้วยศอก
คำที่เกี่ยวข้อง: elbow
ตัวอย่างประโยค: เธอใช้ศอกถองสีข้างเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top