ถวิลหา

ภาษาอังกฤษ


v yearn
คำอธิบาย: มีใจจดจ่อ
ความหมายเหมือนกับ: เรียกร้องหา
ตัวอย่างประโยค: เขาปักใจเชื่อว่า ในส่วนลึก เราถวิลหาที่จะเข้าถึงจุดสูงสุดที่เราสามารถเป็นได้