ถวิล

ภาษาอังกฤษ


v yearn
คำอธิบาย: มีใจจดจ่อ
ความหมายเหมือนกับ: คิดถึง , คิด
คำที่เกี่ยวข้อง: think of
ตัวอย่างประโยค: หญิงสาวถวิลถึงควันเทียนสีเทา ซึ่งเป็นความทรงจำที่ดีของหล่อน