ถวายภัณฑ์เทศน์

ภาษาอังกฤษ


v offer money or things to the monk who gives the sermon
ความหมายเหมือนกับ: ติดกัณฑ์เทศน์
คำที่เกี่ยวข้อง: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat