ถวายพระเพลิง

ภาษาอังกฤษ


v cremate
ความหมายเหมือนกับ: เผาศพ , ฌาปนกิจ , พระราชทานเพลิงศพ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบทแล้วได้ไปถวายพระเพลิงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ณ พระเมรุท้องสนามหลวงพร้อมด้วยพระอุปัชฌาย์