ถวายพระพร

ภาษาอังกฤษ


v bless
ความหมายเหมือนกับ: อวยพร , ให้พร
ตัวอย่างประโยค: ปวงชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา