ถวายตัว

ภาษาอังกฤษ


v give oneself
คำอธิบาย: มอบตัวแก่เจ้านาย
ความหมายเหมือนกับ: มอบตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: offer one´s services
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยก่อน พ่อแม่นิยมนำบุตรชายเข้าไปถวายตัวเพื่อเป็นทหารรับใช้ในพระราชวัง