ถวายกร

ภาษาอังกฤษ


v salute a prince in Thai style
คำอธิบาย: ไหว้เจ้านาย
คำที่เกี่ยวข้อง: raise hands up palm against palm in an attitude of paying respect