ถวัลย์

ภาษาอังกฤษ


v reign
คำอธิบาย: ครอง (ราชสมบัติ)
ความหมายเหมือนกับ: ทรง , ครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: govern , regulate by authority , exercise the right to command
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
adj big
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: large , huge , mighty
ตัวอย่างประโยค: ขอวิญญาณท่านสถิตย์ในถวัลย์วิมาน